Kunst in Opdracht

Activiteitenmapping als tool voor beleidsveranderingen met betrekking tot de publieke ruimte

De activiteitenmapping is een tool/ methodiek om vat te krijgen op verschillende actoren, begrippen en andere aspecten die aan een bepaald thema verbonden worden en laat toe bepaalde aspecten eigen aan een beleid te evalueren en te herbekijken. Zo werd de tool gebruikt in het project rond ‘Kunst in Opdracht Verkent’, waarbij de activiteitenmapping ingezet wordt om beleidsveranderingen met betrekking tot de publieke ruimte te kunnen sturen en duurzame beslissingen naar de toekomst toe kunnen maken. Een activiteitenmapping wordt grotendeels uitgevoerd tijdens verschillende kennisdelingsmomenten, waar telkens twee begrippen centraal staan. Op deze kennisdelingsmomenten gaan telkens verschillende actoren met elkaar in debat en wordt er gediscussieerd over de waarde van bepaalde (kunst)projecten voor de maatschappij, de efficiëntie van de opstart van deze projecten en hoe dit in de toekomst beter kan. Elk kennisdelingsmoment wordt begeleid door een moderator, die enkele insteken voorstelt, onderwerpen aanhaalt om het gesprek te voeden en de juiste vragen stelt aan de deelnemers. Een kennisdelingsmoment wordt opgezet aan de hand van verschillende deeltools. Zo vormen de workshopposters een begeleidend element tijdens deze discussies. Ze bevatten beeldmateriaal om voorbeeldprojecten te verduidelijken, bieden ruimte om te reflecteren over het heden (wat is?) en na te denken over aanpassingen en verbeteringen voor de toekomst (wat zou kunnen?). Deelnemers geven hun reacties via post-its en plakken deze op de juiste plaats op de poster. Ook podcasts worden ingezet als informatief gegeven. Deze podcasts gaan dieper in op het begrippenpaar dat besproken wordt op een kennisdelingsmoment en vormen een inleidend gegeven. Deelnemers krijgen hiermee een inleiding voor de workshops en zijn op de hoogte van het te bespreken onderwerp. Het resultaat zal een mapping van activiteiten zijn waarbij deelnemers en uitvoerders van projecten hun ervaringen delen en waaruit ideeën om het beleid te verbeteren voortkomen. Na afloop van dit verkennend onderzoek, dat de vier kennisdelingsmomenten omvat, wordt er ook een studiedag georganiseerd voor een breder publiek.

Link: https://deanderemarkt.be/network?pID=22