Participatie Studio

Samen leren participeren op maat van de groep en het project

Burgerparticipatie vormt een belangrijk aspect in de ontwikkeling van stedenbouwkundige projecten. Toch bestaan er geen kant-en-klare methodes om zo een participatietraject op te starten. We leren uit ervaringen en reflecteren over onze aanpak om dergelijke trajecten op te zetten. Dat is de rol van Participatie Studio, het reflecteren over participatiemethodes faciliteren via verschillende tools en oefeningen om uiteindelijk een leerrijk participatietraject te bekomen. Dergelijke trajecten helpen immers om een gedragen en positieve keuze voor de toekomst te kunnen maken. Dit laat ook toe om te gaan met verschillende groepen met tegengestelde belangen of burgers die zichzelf willen organiseren. De methodes en oefeningen die gehanteerd worden in de Participatie Studio beogen brede participatie, waarbij iedereen op dezelfde manier bevraagd en betrokken wordt. De brede communicatie (digitaal en op papier) laat toe een zo divers en groot mogelijk publiek te bereiken. Zo’n Participatie Studio werkt ideaal met een groep van vier of meer participatie-enthousiastelingen met een gelijkaardige positie (ambtenaar, activist…) en een complementaire expertise (bv. ruimtelijke planning). Ze werken met verschillende hulpmiddelen om een waardevol participatietraject op te starten. Zo maakt men gebruik van oefeningen, begrippen en een verhaal. Hier wordt dieper op ingegaan op onderstaande website.

Link: https://deanderemarkt.be/network?pID=25