Route2School

De online tool ‘Route2School’ helpt scholen en gemeenten bij het maken van een analyse van de verkeersveiligheid door samen schoolroutes en verplaatsingsgedrag van leerlingen, mobiliteitsknelpunten in kaart te brengen en mogelijke oplossingen voor deze knelpunten te verzamelen.

Link: