FACTS - What is?

Om de FACTS (‘what is’) per case – case te leren kennen, stelde de tafelverantwoordelijken vragen aan de sleutelactoren over: context (locatie, lokale cultuur, lokale uitdagingen, mogelijkheden...), Betrokken actoren en hun rollen (team, opdrachtgever, kunstenaar, betrokken experten, gemeenschappen…), proceselementen m.b.t. kunst, effecten op de publieke ruimte... Mogelijke insteken voor het gesprek zijn: de opdrachtformulering (Door wie? Op welke manier? Welke doelen? Verhoopte resultaten?), de selectiecriteria en -procedure, communicatie, geplande/effectieve duur proces...

Link: