METHODISCH - Cases

METHODISCH werkte de verslaggevers (1 per case/tafel) vanuit een basisposter. De basisposter werd telkens voorbereid door de onderzoekers van de UH. Hij bevat een basisanalyse van de case in kwestie, geordend volgens de categorieën ‘context’, ‘actoren’, ‘proces kunst’, ‘effect (van transitie) op publieke ruimte’.

Link: