Actieplan

Op dit actieplan worden de case/ het bedrijf, het kantelmoment en de alternatieve actie benoemd. Ook hier worden de iconen gebruikt om de actie te visualiseren. Er wordt ook gemotiveerd op welke manier deze actie de verweving tussen wonen en werken kan versterken. Verder wordt het actieplan uitgewerkt, naar betrokkenen toe (wie neemt deel aan de actie), de instrumenten die ze nodig hebben, regels die belangrijk zijn, de gemeenschap waarop men richt met de actie, wie welke rol op zich neemt en welk resultaat men beoogt met de actie. In bijlage een leeg actieplan waarin alle vragen die besproken worden opgesteld staan.

Link: