Do It Yourself - Trage Weg

Heb je nood aan een nieuwe trage verbinding in je omgeving? Maak ze gewoon zelf. Dit principe ligt aan het basisbeginsel van trage wegen: Het maken van informele kortere verbindingen voor voetgangers en fietsers. Wandel 100x op en neer over het gewenste tracé, alleen of in groep. En hop, je trage weg ligt er. Wees je wel bewust van eigendomskwesties op de bewuste plek en vermijd conflicten.

Link: