Doorgang voor iedereen

Doorgang voor iedereen is een georganiseerde actie om aan het gemeentebestuur kenbaar te maken dat er bij een grote groep mensen de wens heerst om een nieuwe verbinding te maken op een specifieke plek. Zo organiseert men acties om een missing link open te stellen als verbindende trage weg.

Link: https://www.tragewegen.be/dvi