Geluidsinterventies

Een tunnel functioneert als een infrastructurele verbinding zonder een duidelijke identiteit, andere gebruikwaarde of inhoud. In de case study Tunnel Tuin van Betty stelden gebruikers voor dat het interessant zou zijn om muziek te hebben in de tunnel of de mogelijkheid om er op een speelse manier muziek te maken. Een lokaal radiostation kan in de tunnel worden afgespeeld. De lokale radio kan ook de vorm aannemen van potcasts, gemaakt door lokale actoren om culturele projecten, ondernemingen of diensten in de buurt kenbaar te maken. Straatmuziekinstrumenten kunnen mensen de mogelijkheid geven om geluiden / een melodie te maken terwijl ze fietsen.met de tunnelruimte.

Link: