Groene Functionele Belevingstrajecten

Naast recreatieve routes is er op stedelijke en regionale schaal ook behoefte aan functionele fiets- en voetgangersroutes die mensen van hun woonst naar het werk of school brengen. Veilige en aangename fietsroutes naar en tussen belangrijke bestemmingen van een stad kunnen bewoners overtuigen om de fiets te nemen in plaats van de auto. Groene Functionele Belevingstrajecten (of GFB-trajecten) leiden fietsers en wandelaars op een snelle, aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. Gekoppeld aan groenblauwe netwerken, zoals het Kolenspoor of de Stiemervallei in Genk, zijn het een mooi en aangenaam alternatief voor verplaatsingen langs drukke en onveilige autowegen met fijn stof. De Vlaamse Overheid wil de aanleg van dergelijke trajecten de komende jaren stimuleren. Er moet daarbij vooral gekeken worden naar de ruimtelijke inpassing en naar een goede aansluiting GFB van trajecten, opgebouwd vanuit een fietsers- en voetgangerslogica.

Link: