Jaagpaden in combinatie met laad - en losactiviteiten

Jaagpaden zijn geliefde verbindingen voor fietsers. Ze zijn autovrij, hebben meestal een comfortabele breedte, amper kruispunten, rechtlijnigheid en ze zijn ook landschappelijk interessant. Jaagpaden zijn echter geen fietspaden: het pad blijft een dienstweg waar fietsen is toegestaan. Daar waar het jaagpad overgaat in een kaaimuur voor bedrijven aan de waterkant, die gebruik maken van binnenvaart, zijn oplossingen gevraagd. Hier in Rumst is het jaagpad geselecteerd als fietssnelweg F17. Er werd door een samenwerking van de gemeenten Rumst, Boom, waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap Natuur en Bos en het bedrijf Wienerberger, een ongelijkvloerse oplossing gezocht: een fietstunnel om het fietsverkeer vrije doorrit te garanderen.

Link: