Manifest der trage wegen

Op de Sint-Martensberg, een klein beschermd natuurgebied achter het station, werd een BMX parcours aangelegd door jongeren uit de buurt. Alhoewel dit door natuurorganisaties gezien wordt als vandalisme zou je het ook kunnen interpreteren als een interventie in de publieke ruimte waarbij jongeren hun eigen leefomgeving toe eigenen, gebruikmakende van constructieve acties. Bepaalde groepen ontdekken een plek in een stad die ideaal is om een specifieke activiteit te ontplooien en die ze moeilijk ergens anders kunnen doen. Een manifest dat gebruikers zal uitdagen om makers van trage wegen te worden.

Link: https://overwegen.tumblr.com/