Naamgeving en bebording

Om trage wegen te gebruiken moet je ze eerst weten liggen. Vaak hebben enkel omwonenden weet van een veilige shortcut of mooi paadje. Een doorsteek stap je dan ook zo voorbij. Een trage weg met een naam heeft een bepaalde herkenbaarheid, een bepaald karakter. Bijhorende naamborden doen dienst als publiekslokker voor deze fijne trage verbindingen. Steeds meer lokale besturen die hun netwerk aan trage wegen op een integrale en multifunctionele manier herwaarderen plaatsen deze bordjes. Het naamgevingstraject kan verlopen via kaartstudie en/of inspraak.

Link: