Netheidsacties

Zwerfvuil, gevallen bladeren, afvalwater geven een onverzorgde indruk maar zorgen ook voor geurhinder. Schakels (tunnels en bruggen) worden hierdoor vaak als onaangename en onveilige plekken ervaren. Collectieve netheidsacties opgezet door een netheidsmeter of - peter op regelmatige basis, structurele oplossingen voor problemen zoals bv overloop van afvalwater in het geval van de tunnel aan de Tuin van Betty, regelmatige check-up van verlichtingsarmaturen, etc.

Link: