Ontharden

Het Vlaamse landschap is sterk verhard. Verbindingen voor wandelaars en fietsers worden vaak onnodig verhard om het comfort zo hoog mogelijk te maken. Het is echter perfect mogelijk om op niet verharde paden (zachte paden) te wandelen en te fietsen. Door het opbreken van verharde ondergronden, kan de stad opnieuw als spons fungeren en beter omgaan met extreme weersinvloeden zoals droogte en wateroverlast. Naast de realisatie van groene ruimtes kunnen minder ingrijpende maatregelen zoals het volledig of gedeeltelijk ontharden van wegen het microklimaat lokaal beïnvloeden. Zachte wegen zetten in op een aangename verbinding die zich maximaal integreert in de natuurlijke context of een stedelijke omgeving.

Link: http://klimaatenruimte.be/ruimtelijke- strategie-ontharden