Sociale verlichting

Trage wegen zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk. Soms zijn ze niet zichtbaar, ontbreekt een duidelijke toegang of zijn ze ongekend. Hoe kunnen we hun zichtbaarheid verhogen? Verlichting kan de trage wegen of de toegang ertoe zichtbaar maken. Wanneer die verlichting gestuurd wordt door de input van bewoners, bezoekers en dergelijke, verhoogt de betrokkenheid tot het gebied.

Link: https://marvelapp.com/4c6fdjf/ screen/37383179com/4c6fdjf/screen/37383179m/