Straten knippen

Doorgaand of sluipverkeer in woonwijken en kruisingen met trage wegen zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Een knippen zijn plekken waar bepaald verkeermiddelen niet kunnen doorrijden (door vaste of electrische paaltjes, straatinrichting, verkeersborden of wegmarkering). Enkel hulpdiensten, openbaar vervoer en vuilniswagens mogen eventueel doorheen de knippen rijden.

Link: