Verkeerssignalisatie

De verkeerssituatie om op een trage weg te geraken kan onveilig zijn. Bijvoorbeeld gebruikers van de tunnel aan de Tuin van Betty kaartte de gevaarlijke oversteek aan op de Wessterring zowel als het ontbreken van duidelijke signalisatie van de afrit die uitkomt op de Hoefstadstraat. Betere signalisatie aan de hand van bebording en /of aanduidingen op de grond.

Link: