Wegstation

Grote weginfrastructuur zoals een verlaten of verwaarloosde spoorinfrastructuur of waterstructuren hebben groot potentieel als stadsbrede of regionale trage weg (langeafstandswegen) maar deze zijn decennia lang ervaren en behandeld als achterkant. Om dit potentieel te benutten moet weer connectie worden gezocht met de omgeving. Een wegstation is een stopplek aan een langeafstandsweg die een poort vormt naar de omgeving. Het heeft de intentie om een regionaal of stadsbrede verbinding lokaal te activeren aan de hand van nieuwsoortige coalities tussen bewoners en lokale professionele actoren. De installatie kan ingezet worden als demo voor private investeerders voor projecten rond voedsel, technologie of recreatie.

Link: