Suds

Het vrijmaken van ruimte voor water is een van de uitdagingen waarmee het sterk verstedelijkte gebied van Vlaanderen te maken heeft. Trage wegen zijn niet enkel een mobiliteitsproject maar een stadsproject. Verweving met de aanpak van ecologische, landschappelijke, en woon- en werkbehoeftes versterkt zowel het landschappelijke als het gemeenschapsvormende aspect van trage wegen. SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) zorgen voor infiltratie van regenwater naar grondwater, wat als kwel naar beken of rivieren stroomt. Ze hebben als doel om minder hemelwater in het rioolstelsel te laten terechtkomen. Tegelijkertijd zijn SUDS een manier om aangename groene verblijfsruimtes te creƫren in stedelijke weefsels in en rond een vallei met relatief lage bebouwingsdichtheden en relatief veel onverharde ruimte. Trage wegen kunnen deze natuurplekken doorwaadbaar maken en connecteren met het stadsbrede netwerk.

Link: