Muurkaart

Grote weginfrastructuur zoals een ringweg of autosnelweg werken vaak als een barrière voor fiets- en voetgangersverkeer. Een fiets-en voetgangerstunnel kan deze barrière gevoelsmatig niet opheffen waardoor naast elkaar gelegen plekken aanvoelen als gescheiden werelden. Een interactieve muurkaart is een manier om verhalen uit het verleden, het heden of de toekomst of informatie over de omgeving te delen met voorbijgangers, bewoners en ondernemers en zo de kille infrastructuur aan te vullen en te activeren als een buurtinfrastructuur.

Link: