Erfdienstbaarheid

De gemeente of buurtbewoners willen doorgang bekomen op privéterrein of willen het informeel gebruik van een pad op privéterrein formaliseren. Een erfdienstbaarheid of servitude is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al ben je geen eigenaar. Het kan gaan over het recht van overgang, maar ook over het recht van afsluiting, het recht van afpaling, het verbod om te bouwen, het recht van uitweg, het recht van doorgang. Je kan erfdienstbaarheid bekomen via de notaris waar een overeenkomst wordt opgesteld tussen de gebruiker (of vertegenwoordigd door het beleid of een organisatie) en de privé-eigenaar. Een erfdienstbaarheid is in principe eeuwigdurend en wordt overgedragen bij verkoop. Wanneer je kan aantonen dat een pad zichtbaar en voortdurend in gebruik is geweest, kan je een speciale erfdienstbaarheid afdwingen bij de rechtbank: de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang.

Link: