Stedenbouwkundige last

Er is nood aan het voorzien van een doorsteek doorheen privaat gebied of het eisen van hun bestaansrecht wanneer door grote of kleine woonontwikkelingen bestaande doorsteken dreigen te verdwijnen. Een stedenbouwkundige last realiseert trage wegen door voorwaarden te stellen bij vergunning. Deze last wordt onderbouwd door een gemeentelijke beleidsvisie rond trage wegen. Het kan bijvoorbeeld gaan over voorwaarden om een groene doorgang te voorzien of te onderhouden. Dit wordt vaak toegepast bij grotere projecten, om publieke voorzieningen te kunnen realiseren.

Link: