Schoolstraat

Bedoeling is om de verkeerschaos in de schoolomgeving bij het begin en het einde van een schooldag te beperken. De straat wordt twee keer per dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door gemachtigde opzichters of de politie door middel van een verplaatsbaar bord aan de ingang van de straat.

Link: http://onderwijsraad.digipolisweb.be/nl/ wat-een-schoolstraat