Ruimtelijk uitvoeringsplan

Bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld een nieuwe woonontwikkeling in woonuitbreidingsgebied, kunnen bestaande paden ontoegankelijk en geprivatiseerd worden. Tegelijkertijd geven nieuwe ontwikkelingen net de mogelijkheid om deze paden te versterken. Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is in Vlaanderen een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Een RUP vervangt altijd de bestaande bestemmingsplannen, zijnde het gewestplan, (delen van) een bijzonder plan van aanleg (BPA), of (delen van) een ouder RUP en kadert steeds in de uitvoering van de bestaande ruimtelijke structuurplannen. Een goedgekeurd RUP bevat stedenbouwkundige voorschriften op basis waarvan bv. stedenbouwkundige vergunningen kunnen worden afgeleverd. In deze voorschriften kunnen richtlijnen en specifieke oplossingen in verband met trage wegen opgenomen worden. Zo voorziet het ruimtelijk uitvoeringsplan Mispad in Oud-Waterschei Genk een pad doorheen het binnengebied langsheen een oude bomenlaan.

Link: