Draaiboek Verkavelingen

Bij nieuwe verkavelingen in woongebied of woonuitbreidingsgebied kunnen bestaande paden verdwijnen. Tegelijkertijd laten deze nieuwe ontwikkelingen toe om nieuwe verbindingen te maken of bestaande te versterken. Een richtnota legt een afwegingskader vast dat moet worden gevolgd bij de ontwikkeling of transformatie van verkavelingen. Het vormt de basis bij de behandeling van een vergunningsaanvraag. Hierin kunnen richtlijnen worden opgenomen in verband met het voorzien van doorsteken en het aansluiten op het tragewegennetwerk.

Link: