Bosgroep

Als gevolg van versnipperd privaateigendom van groene gebieden blijven deze soms ontoegankelijk voor publiek of worden ze slecht onderhouden. Bosgroepen zijn Vlaamse vzw’s die eigenaars van privébos ondersteunen bij het beheer van hun bos. Zij helpen ook groepen van eigenaars om een vrijwillig samenwerkingsverband op te starten en samen een beheersplan op te stellen. Bij de opmaak van een beheersplan zijn er mogelijkheden tot subsidie bij herbebossing, het toegankelijk maken of ecologisch te versterken.

Link: http://bosgroepen.be/