Commerciële parkrand

Stedelijke structuren, zoals een verwaarloosde vallei of een verlaten spoor, zijn vaak afgesneden van hun omgeving. Historisch gezien functioneerden ze als een levensader voor een gebied, maar na verloop van tijd raakte deze productieve relatie met de stad zoek. Ze liggen verscholen achter commerciële gebouwen en werkplekken waarvan de achterkant nauwelijks gebruikt wordt, of alleen als een plek om afval te dumpen of als parkeerplaats. De herwaardering en herinrichting van deze structuren in een park of natuurgebied is een uitnodiging om naar een nieuwe (productieve) relatie te zoeken door deze achterzijden van commerciële gebouwen en werkplaatsen aan te pakken. Commerciële panden gebruiken vaak enkel de voorkant van hun pand. Achterkanten van panden die grenzen aan trageweggebied, kunnen heringericht worden tot nieuwe voorkanten of parkranden met zicht op de natuur waar het aangenaam vertoeven is met bijvoorbeeld een terras of toegang naar het betrokken pand.

Link: