Inventaris trage wegen

Om als gemeente of organisatie te werken aan een sterk tragewegennetwerk heeft men een overzicht nodig van het bestaande netwerk. Een trage wegen inventariskaart is een collectief geproduceerde kaart op basis van informatie verzameld op locatie door vrijwilligers, eventueel via een digitaal platform. Het uitgangspunt is een werkkaart met het theoretische netwerk, opgebouwd uit informatie uit het wegenregister, de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) en andere (recentere) kaartbronnen. Aan de hand van de werkkaart en een inventarisformulier (of via een app) registreren de vrijwilligers de actuele toestand in het veld, (toegankelijkheid, bestrating, zichtbaarheid) van de paden en geven aan welke er ontbreken of nieuw zijn. De resulterende GIS-kaart geeft de huidige staat van het tragewegennet weer en vormde de basis voor een WegenWerken-project.

Link: http://www.tragewegen.be/professionals/ snelsteweg