Buurtwerkkaart

Een gemeente of een buurt wil het tragewegennetwerk op buurtniveau versterken. Een buurtwerkkaart toont de kansen en toekomstscenario’s om het tragewegennetwerk in een buurt te activeren door met betrokken actoren hierover in dialoog te gaan. De kaart ambieert om op buurtniveau aan de slag te gaan met een stadsbrede visie op trage wegen en de stap te maken van visie naar lokaal gedragen projecten en acties. Deze werkkaart heeft de lay-out van een vouwbare wandelkaart zodat ze makkelijk op het terrein kan worden gebruikt. De voorzijde toont een toekomstbeeld, een wensbeeld als vertrekpunt voor participanten om verder uit te werken. Dit kunnen ze doen door aan de achterzijde actieplannen en toekomstscenario’s op te stellen aan de hand van de WegenWerken toolkit. Deze werkkaarten zijn beschikbaar op een WegenWerkplaats, georganiseerd door de gemeente in samenwerking met een externe partner, waar deze kaarten ook worden geüpdatet.

Link: