Kanskaart

Na de opmaak van een actuele inventaris trage wegen is het zaak om kansen, knelpunten, wensen en suggesties te verzamelen om multidisciplinair het tragewegennetwerk verder uit te bouwen en te versterken. De kanskaart bouwt verder op de tragewegeninventaris en is een verzameling en oplijsting van kansen, knelpunten, quickwins en eventueel grotere uitdagingen die in een participatief traject zijn verzameld. De kanskaart kan worden gebruikt om de staat van en visie op het tragewegennetwerk in een gebied op te zoeken, ernaar te handelen en aan te vullen. Concreet is de kaart een voorstelling van de GIS-laag met alle gegevens over de trage wegen (zoals juridisch statuut en toegankelijkheid), aangevuld met adviezen en aanbevelingen voor bepaalde wegen of wegsegmenten. De kaart heeft als doel de visie op trage wegen stapsgewijs te realiseren via lokale terreiningrepen.

Link: