Mentale Kaart

Ook al is het tragewegennetwerk uitgebreid, men verkiest de auto als dit netwerk niet in de hoofden van de mensen leeft. Om trage wegen te gebruiken moet je ze niet alleen weten liggen maar je er ook in kunnen oriƫnteren. De mentale kaart toont het tragewegennetwerk als een metrokaart van een stad, met aanduiding van de verschillende nodige aansluitingen en verbindingen tussen woonwijken en belangrijke bestemmingen die een goed alternatief bieden voor de auto. Het is een streefbeeld, waar lokale actoren en beleid samen naartoe kunnen werken. Tijdens het project WegenWerken functioneerde de groeiende mentale kaart gedurende twee jaar als kompas om overzicht te houden in het project en verbond alle meer kleinschalige workshops, initiatieven en interventies met elkaar.

Link: