TOOLS

DIY Printing Kit

Two different printing kits were developed: one as a press and other as a set of stencil letters. Th...

Lees meer

Website / Social Media

Met een website tonen we de informatie van het onderzoek interactief aan iedereen.

Lees meer

Board games

Map

Cargo bike

One standard cargo bike and two XYZ cargo bikes (designed and built by N55) have served as valuable ...

Lees meer

Atlas

A mapping and prototyping technique used to visualize existing actors, spaces and relations, as well...

Lees meer

Intervention

Interventions are used as tools to reach out and engage with citizens. In some cases, they are done ...

Lees meer

Visual Notebook

Prototype

Neighbourhood Map

Walking Map

Meeting Space

Funded by the City of Genk, a shop front in the neighborhood of Winterslag has been used to host lec...

Lees meer

Interactive Wall

Social Media App

Workstation

Heraanleg knooppunt Grote Baan en E314

Missing link fietssnelweg op Centrum Zuid en Molenheide

Ondersteunend juridisch kader voor Centrum-Zuid

Herbekijken voormalige Colruytsite

Communicatieproject rond quick wins en winsten

Omslag in mobiliteitsprofiel van de regio

P&R in Lommel

Alternatieve NZ-fietsverbinding door de wijken

Optimalisatie van de doorstroming op kruispunten

Autoluwe Corda Campus

Meer collectief vervoer op maat

(Tijdelijk) bufferen van lucht- en geluidsimpact

Downgraden van de Grote Baan in Hechtel-Eksel

Pilootproject mobility as a service

Ontharden rond de Grote Baan

Tijdelijke mobipunten inrichten op testlocaties

Publieke ruimte autovrij maken en activeren

Denktank voor bedrijventerreinen

Identiteit geven aan de wijk Meulenberg en de Koolmijnlaan

Openbaar vervoer op wandelafstand van de kernen

Inrichten van collectieve woonstraten

The new mobility network

Opzetten van korte keten initiatieven

Contactzone

Een contactzone is een plek waar functies van het domein en de omgeving worden samengebracht. In het...

Lees meer

Do It Yourself - Trage Weg

Heb je nood aan een nieuwe trage verbinding in je omgeving? Maak ze gewoon zelf. Dit principe ligt a...

Lees meer

Doorgang voor iedereen

Doorgang voor iedereen is een georganiseerde actie om aan het gemeentebestuur kenbaar te maken dat e...

Lees meer

Doorlopende straten

Om trage wegen te gebruiken moet je ze eerst weten liggen. Fietsers en voetgangers die een buurt nie...

Lees meer

Fietsers in de voorrang

Op kruispunten van belangrijke wandel-en fietsverbindingen krijgt de duurzame weggebruiker voorrang ...

Lees meer

Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto’s zijn toeg...

Lees meer

Geluidsinterventies

Een tunnel functioneert als een infrastructurele verbinding zonder een duidelijke identiteit, andere...

Lees meer

Gezondheidsinfo

De toegang tot zorgdomeinen zoals ZOL zijn sterk auto-georiënteerd en nodigen weinig uit om met de ...

Lees meer

Groene Functionele Belevingstrajecten

Naast recreatieve routes is er op stedelijke en regionale schaal ook behoefte aan functionele fiets-...

Lees meer

Jaagpaden in combinatie met laad - en losactiviteiten

Jaagpaden zijn geliefde verbindingen voor fietsers. Ze zijn autovrij, hebben meestal een comfortabel...

Lees meer

Leefstraat (tuinstraat of toekomststraat)

Tijdelijke omvorming van een weg(segment) tot leefstraat. De leefstraat kan een waardevolle aanvulli...

Lees meer

Manifest der trage wegen

Op de Sint-Martensberg, een klein beschermd natuurgebied achter het station, werd een BMX parcours a...

Lees meer

Meldpunt trage wegen

Burgers weten vaak niet bij wie ze precies terecht kunnen om problemen op en langs trage wegen te me...

Lees meer

Multifunctioneel Meubelstuk

Ontwerpopdracht voor herkenbaar meubilair dat langs trage wegen kan geplaatst worden. Het meubelstuk...

Lees meer

Naamgeving en bebording

Om trage wegen te gebruiken moet je ze eerst weten liggen. Vaak hebben enkel omwonenden weet van een...

Lees meer

Nachtlicht

Trage wegen worden ‘s avonds vaak als onaangenaam ervaren door gebrek aan verlichting. Bijvoorbeel...

Lees meer

Netheidsacties

Zwerfvuil, gevallen bladeren, afvalwater geven een onverzorgde indruk maar zorgen ook voor geurhinde...

Lees meer

Ontharden

Het Vlaamse landschap is sterk verhard. Verbindingen voor wandelaars en fietsers worden vaak onnodig...

Lees meer

Ontmoeting via spel

Trage wegen kunnen zich situeren rondom sites zoals C-mine en Thor. Hun geïsoleerde ligging (afgesn...

Lees meer

Opstapplek

Om trage wegen te gebruiken moet je ze eerst weten liggen. Vaak hebben enkel omwonenden of regelmati...

Lees meer

Signalisatie

Om trage wegen te gebruiken moet je ze eerst weten liggen. We willen iedereen de weg wijzen naar het...

Lees meer

Sociale verlichting

Trage wegen zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk. Soms zijn ze niet zichtbaar, ontbreekt een du...

Lees meer

Stopplek

Bospaden ontstaan vaak organisch, door regelmatig gebruik. Ze vervagen of verdwijnen wanneer ze lang...

Lees meer

Straten knippen

Doorgaand of sluipverkeer in woonwijken en kruisingen met trage wegen zorgen voor onveilige verkeers...

Lees meer

Subjectieve tragewegenkaart

Trage Wegen zijn niet noodzakelijk een aantrekkelijk onderwerp. Om burgers en beleid echt te engager...

Lees meer

Verkeerssignalisatie

De verkeerssituatie om op een trage weg te geraken kan onveilig zijn. Bijvoorbeeld gebruikers van de...

Lees meer

Wandelkaart

Paden in en rondom sport-, zorg- of schooldomeinen zijn vaak weinig gekend door bezoekers zowel als ...

Lees meer

Zitruimte

Trage Wegen ontlenen voor velen hun aantrekkingskracht aan het feit dat ze ontmoetingsplaatsen zijn....

Lees meer

Afvalmonster

Trage wegen en de groene omgeving errond moeten onderhouden worden. Hoe kunnen we lokale groepen, be...

Lees meer

Wegstation

Grote weginfrastructuur zoals een verlaten of verwaarloosde spoorinfrastructuur of waterstructuren ...

Lees meer

Parkmobiel

Verlaten of verwaarloosde spoorinfrastructuur of waterstructuren hebben groot potentieel om ingerich...

Lees meer

Community Kitchen

De community kitchen is een plaats waar mensen uit de buurt samen kunnen komen om samen te koken en ...

Lees meer

Ecologische Corridor

In Vlaanderen zijn grote natuurgebieden zeldzaam. Bovendien vormen natuurgebieden nog al te vaak eil...

Lees meer

Suds

Het vrijmaken van ruimte voor water is een van de uitdagingen waarmee het sterk verstedelijkte gebi...

Lees meer

Radiostation

Een weg functioneert als een infrastructurele verbinding zonder een duidelijke identiteit, andere g...

Lees meer

Wisselmarkt

Grote weginfrastructuur zoals een ringweg of autosnelweg werken vaak als een barrière voor fiets- e...

Lees meer

Muurkaart

Grote weginfrastructuur zoals een ringweg of autosnelweg werken vaak als een barrière voor fiets- e...

Lees meer

Pop - Up

Groenpaden en langeafstandswegen liggen vaak uit het zicht omdat ze worden afgesneden door omringend...

Lees meer