TOOLS

Scenario

Het scenario bepaalt het verloop van de Map-It sessie en zorgt voor structuur in de sessie. Het bepa...

Lees meer

Stickervellen

De stickervellen helpen de deelnemers hun observaties, opmerkingen en plannen voor de toekomst op de...

Lees meer

Kaart/Onderligger

Deze kaart/ onderligger vormt de basis voor de Map-It sessie. Het kan een leeg blad zijn of een visu...

Lees meer