Initiatives overview


actor
Live Projects 2021: Plan je wijk Zwijnaarde

#toegang#tragewegen#groen#toegankelijkheid#verbinden#prototypen#spel#1op1

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building werkte samen met Maat Ontwerpers aan de wijkstruct...

2023-08-01 09:12:20
actor
Live Projects 2021: Informal Retail Zolder

#markt#overdekking#modulariteit#plekmaken#spelen#interventie#herinrichting

‘Informal retail’ is een vorm van retail die tijdens Covid in Zuid-Afrika een enorme stijging kende. H...

2023-08-01 09:15:52
actor
Live Projects 2021: Rewilding the Garden City

#rust#hangmat#privacy#natuur#verbinden#inerventie#natuur#prototyping#digitaal#zitten#verbinden#ontharden#vergroenen#mapping#low-tech prototyping#designbydebate#mapping#herinrichten#vergro...

2023-08-01 09:23:35
actor
Live Projects 2022: Een Park van Parken

#overdekking#podium#zitten#kiosk#cirkel#tragewegen#demonstratieplek#tragewegen#modulariteit

In het jaar 2022 sloegen de faculteit Architectuur en Kunst van de Universite...

2023-08-01 09:28:41
actor
Live Projects 2022: De Tuimelaar

#wandeling#botten#wandelkaart#toegang#zitten#spelen#ontmoeten#modulariteit

De Tuimelaar is gelegen binnen het masterplan "Hollandsveld" en speelde met het idee een open-...

2023-08-01 09:58:14
actor
Live Projects 2022: Buitenbeleving voor Sint Mauritius

De Sint-Mauritiusschool in Bilzen neemt binnenkort extra ruimtes van de oude kloostersite in gebruik. Hierbij wordt ook de oude kloostertuin mee opgenomen als speelplaats. Door middel van een Live ...

2023-08-01 10:03:15
actor
Live Projects 2022: Hoefkamp 2050

#prototypen#weg#low-tech#event

Hoefkamp in Dilsen-Stokkem is een rustige woonwijk die gestaag werd verkaveld. Spoedig start de bouw van bijkomende woningen op de laatste open groene plek. D...

2023-08-01 10:08:44
actor
Live Projects 2022: Kolmen 2050

#ontmoeten#zitten#event

Kolmen is een sociale woonwijk met lage dichtheid, auto-georiënteerd en met gesegmenteerde bevolking: zowel sociaal, ecologisch, generatiege...

2023-08-01 11:31:38
actor
Live Projects 2022: De Pastorij

#herinrichting#ontmoeten#verbinden#activeren#event

Het project in de pastorie in Houthalen-Helchteren kadert in de langlopende studie rond de Noord-Zuid Limburg wegverbi...

2023-08-01 11:38:26
actor
Live Projects 2022: Dorp-Op-Punt

#ontmoeten#kast#event

Muna / Het Steger vzw ,* kwam voor het live-project met de vraag een initiatief op te zetten, om zorgvragen te detecteren in landelijk gebied. Muna...

2023-08-01 11:40:46
actor
Live Projects 2023: Heilig Hart, Hub van Trage Wegen

#verbinden#vertragen#tragewegen#podium#vergroenen#overdekking

In dit Live Project, dat plaatsvond van 27.03 tot en met 31.03, werken Dalton 2 Hasselt, Faculteit Architectuur en Kunst van UH...

2023-08-01 11:49:29