De Tijd Zal Het Leren

Image

Het bestuderen van het verleden kan ons veel leren over de toekomst en hoe om te springen met maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Daarom gebruiken we historische tijdlijnen, om bestaande en toekomstige dynamieken bij de verweving van wonen en werken in beeld te brengen, te bespreken en te innoveren. Op basis van interviews met burgers en bedrijven krijgen we vat op belangrijke kantelmomenten in hun werking, welke de basis vormen voor de tijdlijnen. Zo slagen we erin de historiek in beeld te brengen en een participatiecultuur te reconstrueren. Dit gebruiken we dan ook om in de toekomst nieuwe beleidslijnen op te zetten en acties voor actoren en deelnemers aan het participatietraject uit te werken. De toolbox die opgesteld werd, is gericht op beleid, ontwerpers, buurtbewoners… die zelf aandacht willen besteden aan de verweving tussen wonen en werken en bestaat uit verschillende elementen. Tijdens interviews met actoren (bv. bedrijven) krijg je vat op verschillende kantelmomenten, momenten in de geschiedenis van een individu of bedrijf waarop de relatie tussen dat individu of bedrijf en de omgeving positief of negatief onder spanning kwam te staan (bv. uitbreiding van transportactiviteit). Deze momenten worden dan verzameld op historische tijdlijnen. Bijkomend kunnen aan deze momenten bepaalde acties gekoppeld worden die het bedrijf uitvoerde om met deze spanning om te gaan (bv. investeren in duurzame transportmodi). Naast de tijdslijnen bevat de toolbox ook actiekaarten. Dit zijn kaarten waarop alternatieve acties voor de toekomst geformuleerd kunnen worden. De kantelmomenten en acties kunnen ook gevisualiseerd worden aan de hand van kleine visualisaties/ iconen, die ook deel uitmaken van de toolbox. Op basis van deze kantelmomenten en voormalige acties, komen individuen en/of bedrijven tijdens co-creatieve workshops samen en stellen ze alternatieve acties op voor de toekomst. Daarbij wordt ook het actieplan opgesteld, waarop alle nodige info om de actie goed uit te voeren (instrumenten, regels, doelstellingen…) samengebracht wordt. De actieplannen worden beoordeeld door andere aanwezigen door middel van evaluatiestickers. Wil je zelf aan de slag gaan met het opstellen van de historische tijdslijnen en actieplannen voor de toekomst? De toolbox (lege tijdslijn, actiekaarten, stickers) kan je zelf terugvinden via de website, op pagina 311 - 399.

 

Via de onderstaande link treft u uitgebreidere informatie en benodigdheden met betrekking tot de toolbox.