Tools overview


actor
Tijdslijn

De tijdslijn heeft als doelstelling om de geschiedenis van een bedrijf te bespreken vanaf diens opstart tot vandaag, in relatie tot haar omgeving. Deze geschiedenis wordt gestructureerd door kantelmom...

2021-12-01 20:49:23
actor
Actiekaarten

Om deze tijdslijn later te evalueren, worden er ook actiekaarten voorzien. Op deze kaarten worden alternatieve acties geformuleerd die de verweving tussen wonen en werken versterken. Deze acties kan j...

2021-12-01 20:54:11
actor
Iconen en evaluatietickers

Om de verschillende kantelmomenten en acties beter te kunnen visualiseren, stelden we ook een aantal iconen op. Deze kunnen gebruikt worden om de tijdslijn in te vullen. De tekeningen geven weer wat e...

2021-12-01 20:58:00
actor
Actieplan

Op dit actieplan worden de case/ het bedrijf, het kantelmoment en de alternatieve actie benoemd. Ook hier worden de iconen gebruikt om de actie te visualiseren. Er wordt ook gemotiveerd op welke manie...

2021-12-01 21:09:18