Ontwerpend onderzoek in Haspengouw

Image

De faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt is al een tijd aan de slag in Haspengouw. In het verleden is er uitgebreid historisch en typologisch onderzoek uitgevoerd onder leiding van Peter Bongaerts en Ludo Schouterden. De regio was al onderwerp van verschillende scripties en studentenopdrachten. We werkten al meermaals op locatie, waar we in participatieve onderzoeksprojecten in debat gingen met lokale actoren (bewoners, organisaties, verenigingen, ondernemers, overheden, …). Bv. het PDPO-project, 'Naar een interactieve dorpsontwikkelingsvisie', en 'Mooiste dorpen van Haspengouw'. We werken aan een manier om relevant materiaal uit deze projecten ook beschikbaar te stellen via deze website.

Op dit moment verzamelt en toont deze website het materiaal dat momenteel gemaakt wordt in het kader van de verschillende onderzoeksprojecten en ontwerpstudio’s die nu lopen (zijnde de BRV-proeftuin en het Leaderproject 'Levenslang Wonen'). De UHasselt werkt hiervoor samen met verschillende opdrachtgevers en in verschillende partnerschappen. De ontwerp- en onderzoeksresultaten die hier uit voortkomen, de diverse contacten, de collectieve leermomenten en het proces van participatie en overleg zijn een goede basis om een lerend netwerk op lange termijn uit te bouwen tussen de stakeholders in Haspengouw. Als onderzoeksgroep Arck, van de UHasselt willen we een ondersteunende rol opnemen in het vormen van zo een lerend netwerk; en dit met organisaties en mensen vanuit de verschillende hoeken van de maatschappij (ondernemers, overheden, kennisinstellingen, burgers, investeerders, … ). De gemeenschappelijke drager is de regio Haspengouw en de vraag hoe we in debat kunnen gaan over de ontwikkeling en toekomst van de regio.