Initiatives overview


actor
Reconnecting the Fruit Track

Studenten gingen aan de slag met ontwerpen op het fruitspoor, als studentenproject. Dwars op het fruitspoor bakenden we 5 onderzoeksvensters af, om het fruitspoor in relatie tot landschap, topograf...

2022-08-16 13:10:55
actor
Retrofitting the Fruit Track

De masterstudio start opnieuw met een lezing over het landschap. In plaats van een fietstocht verkennen de studenten de regio nu wandelend. Als verkennende oefening krijgen de studenten de opdracht...

2022-08-17 07:20:57
actor
Mobipunt Jes!

In deze ontwerpoefening zoeken de studenten hoe ze een dorpse en recreatieve versie van een mobipunt kunnen inrichten zowel voor de bewoners van Jesseren, als voor de wandel- en fietstoeristen die ...

2022-08-17 08:12:51
actor
Live Project Jesseren

Jesseren ligt in de Haspengouwse Mombeekvallei aan de oude spoorlijn (lijn 23 van Drieslinter naar Tongeren). Zowel het voormalige goederen- als personenstation staat er nog, net als een restant va...

2022-08-17 08:45:29
actor
Levenslang wonen Binderveld

Wanneer een woning wordt ontworpen of gebouwd, wordt er meestal uitgegaan van de levensomstandigheden en woonbehoeften van dat moment. Een flexibele woning kan niet alleen vl...

2022-08-17 09:16:47
actor
Overgaan

Studenten ontwerpen een ‘overgangsruimte’ die de fietsroute op het fruitspoor en het hoger gelegen klooster (het Mariënhof) met elkaar verbindt. Het aanwezige niveauverschil wordt ...

2022-08-17 09:40:09
actor
Levenslang wonen Montenaken

Montenaken is een dorp in Gingelom met 1442 inwoners. Momenteel telt Montenaken reeds meer dan 30% inwoners die 60 jaar of ouder zijn. Montenaken is goed uitgerust qua voorzieningen: er is een woon...

2022-08-17 09:57:41
actor
Proeftuinen

Naast studentenopdrachten gaan we in gesprek met actoren uit de regio (organisaties en ondernemers, verenigingen en bewoners, maar ook lokale en provinciale overheden) over de toekomstbeelden en he...

2022-08-17 09:58:08