Mobipunt Jes!

Description

In deze ontwerpoefening zoeken de studenten hoe ze een dorpse en recreatieve versie van een mobipunt kunnen inrichten zowel voor de bewoners van Jesseren, als voor de wandel- en fietstoeristen die gebruik maken van het wandel- of fietsroutenetwerk. Het project combineert daarom functies die zich richten tot beide doelgroepen: verplaatsen (deelfietsen, cubee-automaat, ...), verblijven (ontmoetingsruimte buurt, kook-, eetplek fietsers, ...) en overnachten.

Deze oefening focust zich in de eerste plaats op de context die de studenten leren kennen via een plaatsbezoek. Ze kiezen zelf een geschikte locatie voor het programma. Er zijn een zestal type-oplossingen, in meer of mindere mate inspelend op de locatie: toren, brug, afwezige houding, centrale buitenruimte, onder één dak en compact versus verspreid.

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden of -modi. Deze vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het mobipunt wordt ruimtelijk ook optimaal georganiseerd. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. 

De ontwerpvoorstellen voor Mobipunt Jes! dragen ook bij aan de BRV-principes. Ze zetten in op het ontwikkelen van fietsinfrastructuur en creëren een knoop met gedeelde mobiliteit (deelwagens, lijnbus) en kleine lokale voorzieningen (ontmoetingsruimte, postpunt) in een klein dorp dat niet meer zal groeien (C). Jesseren ligt in de mooie Haspengouwse Mombeekvallei, deze fijnmazige en groenblauwe dooradering wordt maximaal toegankelijk gemaakt en is de basis voor leefkwaliteit (F). De voorstellen versterken tot slot een publieke ruimte die uitnodigt tot bewegen, met respect voor het onroerende erfgoed en aandacht voor de identiteit en landschapswaarden (H).

Deze studio werd begeleid door Jo Broekx, Bart Moors, Peter Princen, Barbara Roosen, Frank Vanden Ecker en Hannelore Goyens.

Links

- RELATIONS

2022-08-17 08:20:07

Tussen de kruinen

2022-08-17 08:21:36

Speldenprik

2022-08-17 08:24:06

Brug-gebouw

2022-08-17 08:25:31

Dubbeldekker

2022-08-17 08:29:08

Bruggehoofd

2022-08-17 08:32:22

Heuveltopper

2022-08-17 08:33:42

Confetti

2022-08-17 08:35:15

Sculptuur

2022-08-17 08:39:14

Scheve schuur

2022-08-17 08:42:37

Brug aan de haak

2022-08-17 08:47:56

Ring-landschap

2022-08-17 08:51:20

Open-lucht-bal

2022-08-17 08:53:42

Gebalde knoop

2022-08-17 08:57:34

Overhanger

2022-08-17 09:01:12

Balancerende schuur

2022-08-17 09:11:54

Samenwerpsel

2022-08-17 09:14:03

Wagon-lits

2022-08-17 09:15:35

Landschapscentrifuge