Live Projects

Image

Het Live Project wordt gekenmerkt door een reeks ontwerpmatige onderhandelingen tijdens een korte periode en met een beperkt budget tussen een cliënt en een onderwijsinstelling (Anderson & Priest, 2012). Meer in het bijzonder, benadrukken we de methodologie van ‘participatory design’ (Simonsen & Robinson, 2012). Dit betekent dat het werken op de locatie niet alleen gebruikt wordt als inspiratie voor een finaal ontwerp, maar dat het hele ontwerpproces op locatie plaatsvindt, in samenwerking met de lokale gemeenschap. We willen de lokale actoren in alle fasen van het proces betrekken: bij het maken van een overzicht van de mogelijkheden die de locatie met zich meebrengt (mensen, materiaal, …), het maken van keuzes tussen deze mogelijkheden, de evaluatie van keuzes en de materialisatie van deze keuzes (Schön, 1995; Bratteteig & Wagner, 2014).

Elk jaar opnieuw organiseert de UHasselt enkele Live Projects, waarbij studenten (interieur-)architectuur gedurende twee weken verschillende projectsites verkennen, verschillende aspecten van de plek analyseren en er op basis van hun bevindingen een (tijdelijke of permanente) ingreep uitvoeren. Het ontwerp is civic, komt tot stand door in dialoog te gaan met lokale bewoners, verenigingen, beleidsmakers... en kadert ook binnen maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Op basis van hun ingreep tonen ze hun visie over de plek en wijzen ze op de mogelijkheden van de plek. Het vormt de basis om op verder te werken in meer grootschalige projecten.