Segmentatie Wonen-Werken

Image

Verweving gaat over het samenbrengen van verschillende activiteiten in hetzelfde gebied, van economische activiteiten tot wonen, recreatie, onderwijs... Het onderzoek rond segmentatie beoogt steeds de verweving concreet te bestuderen, zicht te werpen op relaties tussen economische activiteiten onderling en de relaties tussen economische en ook andere activiteiten.

Vandaag de dag is het opmerkelijk dat er een sterke afname is tussen de verweving van wonen en werken. Bedrijvigheid wordt steeds meer uit stedelijke gebieden gedrukt door de hoger liggende residuale grondwaarde van woonontwikkelingen, in vergelijking met bedrijventerreinen. Ook andere redenen, zoals de vorm van percelen op bedrijventerreinen, de volumetrie van bedrijfsgebouwen, het aantal bedrijven, (het gebrek aan) uitbreidingsmogelijkheden... die bepalen dat bedrijven zich nestelen op bedrijventerreinen, weg van de stedelijke (woon)kern, wat de verweving bemoeilijkt. Echter heeft verweving ook voordelen, zoals een meer dynamische stedelijke omgeving, de beperking van woon-werkverkeer en het voorzien van aangename werklocaties. Gemengde stedelijke gebieden hebben daarnaast ook een positief effect op de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een stad.

Daarom wordt er binnen dit project ingezet op het zoeken naar verbanden tussen wonen en werken om de verweving te stimuleren. Bestaande dynamieken geven inzicht in de mogelijkheden voor de verweving van economische en andere activiteiten.