Concept overview


actor
Socio-ruimtekijk perspectief

Het socio-ruimtelijk onderzoek door UHasselt vertrok van diepte-interviews met actoren die op en rond een steenweg betrokken zijn. Als methodiek gebruikten we de verwevingstool die we ontwikkelden ...

2022-07-13 08:06:05
actor
Deeleconomie

De deeleconomie wordt in Vlaanderen gedefinieerd als een economisch systeem dat consumenten en bedrijven toelaat om tijdelijk gebruik te maken van ondergebruikte infrastructuur, goederen of dienste...

2022-07-13 08:35:35
actor
Energietransitie

In verweving volgen we de oproep van de Europese instellingen om op korte termijn de energietransitie te maken naar een “low carbon” maatschappij (European Commission, 2009). Deze doels...

2022-07-13 08:56:13