Iedereen Deelt

Image

De laatste jaren is de bevolking in Hasselt sterk gegroeid, met als gevolg méér gezinnen, méér auto’s, méér fietsen, maar ook méér vraag naar plekken om te ondernemen, te ontmoeten, te spelen, te hangen en te wonen. Hasselt staat dus voor een aantal demografische, economische, ruimtelijke en ecologische uitdagingen, zoals de bevolkingstoename, leegstand en betaalbaarheid,
energiezuinigheid en afvalverwerking en de verdichtingsambitie van de Vlaamse Regering. Het aanpakken van deze uitdagingen vraagt om andere vormen van samen wonen & samen zijn. En dit op schaal van een woning, op de schaal van een straat en op de schaal van de wijk.


Op zoek naar deze duurzame deelpraktijken trokken UHasselt-docenten en studenten architectuur, a2o architecten, Architectuurwijzer, vzw, de Gouden Lineaal architecten, Stad Hasselt, the School en een aantal freelance ontwerpers vanaf september 2019 tot januari 2022 door de Katarinawijk, de Sint-Jans-buurt en de omgeving van het Dusartplein in Hasselt. Ze praatten er met bewoners en beleidsmakers en verwerkten de gesprekken over deze deelpraktijken in een aantal toekomstverhalen rond collectiviteit in Hasselt.