Initiatives overview


actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina, Sint-Jansbuurt (2020-2021)

De laatste jaren is de bevolking in Hasselt sterk gegroeid, met als gevolg méér gezinnen, méér auto’s, méér fietsen, maar ook méér vraag naar plekken om te ondernemen, te ontmoeten, te spele...

2021-03-16 20:06:44
actor
Iedereen Deelt in Genk/ C-Mine/Vennestraat (2020-2021)

De groene stad Genk staat voor een aantal demografische, economische, ruimtelijke en ecologische uitdagingen, zoals leegstand en betaalbaarheid, energiezuinigheid en afvalverwerking en de verdichti...

2021-03-16 20:07:06
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt (2020-2021)

De laatste jaren is de bevolking in Hasselt sterk gegroeid, met als gevolg méér gezinnen, méér auto’s, méér fietsen, maar ook méér vraa...

2021-03-31 08:50:35
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina, Sint-Jansbuurt (2021-2022)

Voor het 'Iedereen Deelt' project in de Katarinawijk van Hasselt doen studenten onderzoek op verschillende vlakken. In het jaar 2021 leggen ze de nadruk op bottom-up onderzoek en het in kaart brengen ...

2022-01-16 18:58:20
actor
Iedereen deelt in Genk/ Waterschei (2021-2022) - Waterrijk Waterschei

Waterschei kent vandaag een grote waterproblematiek. Het project 'Waterrijk Waterschei' beoogt op een participatieve manier een oplossing te zoeken voor de problematieken die Waterschei vandaag kent. ...

2022-01-16 19:01:45
actor
Iedereen Deelt in Pelt (2021-2022)

Voor het 'Iedereen Deelt' project in Pelt doen studenten onderzoek op verschillende vlakken. Ze gaan na hoe de publieke ruimte versterkt zou kunnen worden met een bottom-up studie aan de basis van ...

2022-01-16 19:50:27
actor
Iedereen Deelt in Houthalen/ Meulenberg (2020-2021)

Voor het 'Iedereen Deelt' project in Pelt doen studenten onderzoek op verschillende vlakken. Ze bestuderen de wijk Meulenberg in Houthalen om vat te krijgen op de ruimte zoals die beleefd wordt doo...

2022-02-02 21:24:06
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina (2019-2020)

In het academiejaar van 2019 - 2020 werkten studenten voor het 'Iedereen Deelt' - project, meerbepaald rond de Katarinawijk in Hasselt. Ze onderzoeken verschillende aspecten van de open ruimte in e...

2022-05-18 22:33:29