Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina, Sint-Jansbuurt (2021-2022)

Description

Voor het 'Iedereen Deelt' project in de Katarinawijk van Hasselt doen studenten onderzoek op verschillende vlakken. In het jaar 2021 leggen ze de nadruk op bottom-up onderzoek en het in kaart brengen van fiets- en wandelroutes. Ze onderzoeken welke elementen de bewoners verbinden en welke de ruimtes van elkaar scheiden. De wandel- en fietsroutes worden opgesteld aan de hand van persona's en kaarten ze ook gebreken van de wijk aan, door afbeeldingen met positieve en negatieve ruimtelijke fenomenen in beeld te brengen. Het bottom-up onderzoek ligt aan de basis voor mogelijke ingrepen in de toekomst, waarbij ze gekenmerkt worden door een groot sociaal draagvlak.
Links

- RELATIONS

2022-01-26 11:33:33

Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarinawijk - Kinderspeelplaats Katarinawijk

2022-02-02 20:11:06

Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe zetten we ruimte in om mensen samen te brengen en een plek te geven in de publieke ruimte?

2022-02-02 20:40:48

Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe versterken we het tragewegennetwerk voor duurzame verplaatsingen?

2022-02-02 21:03:37

Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we de openbare ruimte op een juiste manier lezen en versterken?

2022-02-02 21:03:37

Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we de openbare ruimte op een juiste manier lezen en versterken?

2022-02-02 21:12:02

Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe maken we de kwaliteiten van Hasselt kenbaar voor burgers en bezoekers?