Iedereen Deelt in Genk/ C-Mine/Vennestraat (2020-2021)

Description

De groene stad Genk staat voor een aantal demografische, economische, ruimtelijke en ecologische uitdagingen, zoals leegstand en betaalbaarheid, energiezuinigheid en afvalverwerking en de verdichtingsambitie van de Vlaamse Regering. Het aanpakken van deze uitdagingen vraagt om andere vormen van samen wonen & samen zijn. En dit op schaal van een woning, op de schaal van een straat en op de schaal van de wijk. Op dit moment is de C-mine site en de aangrenzende Vennestraat in ontwikkeling en wil men er een aantal kunstorganisaties gaan clusteren (CIAP en Flacc). Om dit te doen is de stad een samenwerking aangegaan met 51n4E om een nieuw masterplan te ontwikkelen. Om dit masterplan en de uitwerking ervan op het terrein mee te voeden, brengen we in beeld hoe mensen zelf al initiatieven nemen om ruimte te delen, nieuwe vormen van wonen, werken en samen te zijn te ontwerpen in deze omgeving (co-housing, groene ruimte delen, …); tussen bewoners (die het niet altijd met elkaar eens zijn); tussen bewoners en ambtenaren (die elkaar niet altijd vinden) en tussen bewoners, ambtenaren en politiek (die niet altijd de ruimte vinden om naar elkaar te luisteren). Het project wordt getiteld “iedereen deelt C-Mine”. Binnen het vak Design antropologie (Faculteit Architectuur en Kunst Hasselt) zullen 40 studenten antropologische observaties doen rond de activiteiten van mensen, mobiliteit, natuur etc in de C-Mine en deze verwerken in een aantal ‘collages’ voor de toekomst van delen in C-Mine, in de vorm van collages. Binnen het vak stedenbouw/ecologie 3 (Faculteit Architectuur en Kunst Hasselt)resulteren deze observaties in een set van bottom-up stedenbouwkundige kaarten. Bovendien zullen de studenten van de studio derde bachelor actief nadenken rond/ontwerpen voor collectief wonen in de omgeving van C-Mine en meer bepaalde Vennestraat, voortwerkend op de inzichten van het vak design antropologie. Met de Studio van het 3de jaar uiteindelijk op het tot stand brengen van toekomstige collectieve woon/werkconcepten. Binnen de Studio “Policy Design” werken we toe naar een aantal beleidsvisies voor de stad.

Links

- RELATIONS

2021-06-01 19:19:41

Iedereen Deelt in Genk - Ontmoetingsplaatsen (Delen in de gemeenschap)

2021-06-01 19:14:44

Iedereen Deelt in Genk - Collectief Wonen (Delen in de ruimte)

2021-09-06 15:35:32

Iedereen Deelt in Genk - Ruimtelijke organisatie (Delen in de ruimte)

2021-09-06 15:28:21

Iedereen Deelt in Genk - Vaste, bestaande en tijdelijke bewoning (Delen in de ruimte)

2021-09-06 15:47:05

Iedereen Deelt in Genk - Verkeer (Delen in de ruimte)

2021-09-06 16:23:24

Iedereen Deelt in Genk - Gemeenschapsleven (Delen in de gemeenschap)

2021-09-06 16:26:20

Iedereen Deelt in Genk - Informele ruimte (Delen in de gemeenschap)

2021-06-01 19:19:41

Iedereen Deelt in Genk - Ontmoetingsplaatsen (Delen in de gemeenschap)

2021-09-06 16:33:49

Iedereen Deelt in Genk - Productive city (Duurzaam delen)

2021-09-06 16:38:53

Iedereen Deelt in Genk - Zelfvoorziening en energie (Duurzaam delen)

2021-09-06 16:55:09

Iedereen Deelt in Genk - Materialen (Duurzaam delen)

2021-09-06 16:53:15

Iedereen Deelt in Genk - Waterhuishouding (Duurzaam delen)

2021-09-06 16:48:46

Iedereen Deelt in Genk - Ondergrond en topografie (Duurzaam delen)

2021-09-06 15:32:15

Iedereen Deelt in Genk - Gedeelde ruimte (Delen in de ruimte)