Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt (2020-2021)

Description

De laatste jaren is de bevolking in Hasselt sterk gegroeid, met als gevolg méér gezinnen, méér auto’s, méér fietsen, maar ook méér vraag naar plekken om te ondernemen, te ontmoeten, te spelen, te hangen en te wonen. Hasselt staat dus voor een aantal demografische, economische, ruimtelijke en ecologische uitdagingen, zoals de bevolkingstoename, leegstand en betaalbaarheid, energiezuinigheid en afvalverwerking en de verdichtingsambitie van de Vlaamse Regering. Het aanpakken van deze uitdagingen vraagt om andere vormen van samen wonen & samen zijn. En dit op schaal van een woning, op de schaal van een straat en op de schaal van de wijk. Om aan al deze vragen op een duurzame manier te voldoen, zijn een aantal Hasselaren ruimte beginnen te delen. Heel wat actieve burgers in de omgeving tussen de kleine en grote ring, namelijk Runkst, Dusart, de Kempische wijk, HollandsVeld en Katarina zijn zich al gaan verenigen in actiegroepen, denktanks, bewonersinitiatieven, enz. Soms doen ze dit vanuit een specifieke nood en soms in reactie op een voorstel van de stad. Zo hebben de bewoners van De Sint-Jansbuurt een eigen plan gemaakt om tot een meer kwalitatieve mobiliteit en leefbaarheid in hun wijk te komen. Op zoek naar deze duurzame deelpraktijken trokken UHasselt-docenten en studenten architectuur, a2o architecten, Architectuurwijzer vzw, de Gouden Lineaal architecten, Stad Hasselt, the School en een aantal freelance ontwerpers van september tot juni 2018 door Runkst en de stationsbuurt en vanaf september 2019 tot januari 2020 ook door de Catharinawijk, de Sint-Jans-buurt en de omgeving van het Dusartplein in Hasselt. Ze praatten er met bewoners en beleidsmakers en verwerkten de gesprekken over deze deelpraktijken in een aantal toekomstverhalen rond collectiviteit in Hasselt. De praktijken werden fysiek tentoongesteld in Hostel H, de stationsbuurt en Z33 in 2018. Er werd ook een boekje gepubliceerd rond het werk in de wijk Runkst In Iedereen Deelt in Runkst/Stationsomgeving brachten we in het kader van het Seminarie Stedenbouw (Faculteit Architectuur en Kunst, UHasselt) en het project the School en het project Tournée Locale interessante initiatieven in beeld van hoe mensen in de omgeving waarden, groen, zorg en noden delen. Op basis van die deelpraktijken, ontwikkelden we ideeën voor collectiviteit in de toekomst. Deze werden tentoongesteld en gepubliceerd in een boekje.

Links

- RELATIONS

2021-05-17 12:56:15

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Pop-up gardens/ Pop-up parkjes

2021-05-17 13:09:47

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Adopteer een boomtuintje

2021-05-17 13:20:01

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Uitkijkplatform Tommelen

2021-05-17 13:23:39

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Fiets-en Voetgangersbrug

2021-05-17 13:25:34

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Fietsstraten in Runkst

2021-05-17 13:28:44

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - De buurderij

2021-05-17 13:31:29

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Sint-Hubertuskerk

2021-05-17 13:39:37

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Nieuw voetbalplein aan de sporthal in Runkst

2021-05-17 13:41:59

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Laadpunten voor elektrische voertuigen

2021-05-17 13:45:02

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Facebook pagina

2021-05-17 14:47:33

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Klavertjevier

2021-05-11 18:34:48

Iedereen Deelt in Runkst - Vrouwen van Hilal

2021-05-17 14:59:07

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Veranderstad

2021-05-17 15:05:54

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Bibliotheek der dingen

2021-05-17 15:09:41

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Sint-Hubertusplein

2021-05-17 15:14:38

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Fietsfront Hasselt

2021-05-17 15:18:28

The politics of green

2021-08-12 16:00:38

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Appartement Rongesplein

2021-08-12 15:42:24

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Verborgen groene publieke ruimtes

2021-08-12 16:15:00

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Groen in Hasselt

2021-08-12 16:53:02

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Ecologie als een gedeelde waarde

2021-08-13 09:17:30

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Verdichting Runkst

2021-08-13 09:19:06

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Mobile Green Hasselt

2021-05-17 14:49:33

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Tournée Locale

2021-08-13 10:31:28

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - In de gemeenschap