Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Sint-Hubertuskerk

Description

De Sint-Hubertuskerk veranderd als ontmoetingsruimte. De plannen zijn, om de kerk half te slopen als kerkruïne. Het stadsbestuur pleegt nog overleg met de Runkstenaren over de precieze invulling. Tot nu staat de kerk nog leeg. Rond het Sint-Hubertusplein en de Sint-Hubertuskerk maakt men ook multiculturele productieplaatsen zodat men hier voor culturele uitwisseling kan zorgen. Verder wil dit initiatief ook open ongebruikte plaatsen nuttigen, op deze manier wordt deze plaats niet tenietgedaan door deze niet te gebruiken. Dit geeft de mogelijkheid om workshops en lokale markten te organiseren en geeft de mogelijkheid aan entrepreneurs om een eigen initiatief op te starten. Een andere manier waarop ze dit doen is het centraliseren van deel-economies, dit geeft vaak ook een antwoord op de verkeers- en huizing problemen.

Links

- RELATIONS

2021-03-31 08:50:35

Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt (2020-2021)

- RELATIONS

2021-05-10 20:46:49

Stad Hasselt

- RELATIONS

2021-05-17 13:05:03

Trade-based sharing practices