Iedereen deelt in Genk/ Waterschei (2021-2022) - Waterrijk Waterschei

Description

Waterschei kent vandaag een grote waterproblematiek. Het project 'Waterrijk Waterschei' beoogt op een participatieve manier een oplossing te zoeken voor de problematieken die Waterschei vandaag kent. Samen met bewoners verkennen onderzoekers en studenten de omgeving, proberen ze vat te krijgen op de problemen en waar deze zich voordoen. Daarnaast trachten ze ook oplossingen voor de toekomst te formuleren. Het 'Iedereen Deelt' project stelt zich ook in dienst van Waterschei en deelnemers proberen data te verzamelen die het 'Waterrijk Waterschei' project versterken en de nodige input geven om oplossingen te formuleren. Studenten doen daarom onderzoek op verschillende schalen (schaal van de wijk, schaal van de woning...) en methoden (emotional mapping, lokaliseren van feitelijke fenomenen...) en ontdekken zo de waterverhalen in Waterschei en hoe water gebruikt en bekeken wordt door de bewoners.
Links

- RELATIONS

2022-01-16 19:12:01

Iedereen Deelt in Genk/ Waterschei - Subjectieve waarden van water

2022-01-17 13:51:07

Iedereen Deelt in Genk/ Waterschei - Lokaliseren van waterproblematiek

2022-01-17 14:14:30

Iedereen Deelt in Genk/ Waterschei - Waterproblematiek op schaal van de woning